سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2017

رتبه ایران در سال 2017

7

سبد هزینه تلفن همراه


سبد هزینه پهن باند ثابت


سبد هزینه پهن باند سیار اعتباری بر اساس گوشی تلفن (500 مگا بایت)


سبد هزینه پهن باند سیار دائمی بر اساس کامپیوتر (1 گیگا بایت)