سازمان فناوری اطلاعات ایران

نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

وضعیت شاخص های فاوای کشور و احکام برنامه ششم توسعه


سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، اركان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شكل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوكارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.


مشاهده اطلاعات و مستندات نظام پایش

شاخص‌های بین‌المللی فاوا

شاخص‌های توسعه فاوا در کشور در مقایسه با سایر کشورها بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال 2016

85

سال 2017

81

4 رتبه بهبود نسبت به سال 2016

توسعه فاوا در استان‌ها

توسعه فاوا در استان‌های کشور بر اساس سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارت

میانگین توسعه فاوا در کشور (شهریور 1400)
وضعیت: خوب

7.126

میانگین توسعه فاوا در کشور (خرداد 1400)
وضعیت: خوب

6.986

استان
امتیاز شهریور 1400
استان
امتیاز خرداد 1400
تهران
8.207
تهران
8.072
سمنان
7.839
سمنان
7.671
یزد
7.81
یزد
7.627
البرز
7.714
البرز
7.579
اصفهان
7.702
اصفهان
7.548
قم
7.498
قم
7.335
مازندران
7.366
مازندران
7.251
گیلان
7.282
گیلان
7.145
مرکزی
7.22
مرکزی
7.077
فارس
7.202
فارس
7.047
قزوین
7.202
قزوین
7.035
بوشهر
7.064
بوشهر
6.942
خراسان رضوی
6.914
خراسان رضوی
6.793
خوزستان
6.87
خوزستان
6.728
آذربایجان شرقی
6.845
آذربایجان شرقی
6.7
هرمزگان
6.768
هرمزگان
6.639
ایلام
6.751
ایلام
6.554
چهارمحال وبختیاری
6.72
چهارمحال وبختیاری
6.541
زنجان
6.586
زنجان
6.452
کرمان
6.582
کرمان
6.441
همدان
6.573
همدان
6.428
خراسان شمالی
6.571
خراسان شمالی
6.375
کهگیلویه و بویر احمد
6.563
کهگیلویه و بویر احمد
6.4
خراسان جنوبی
6.506
خراسان جنوبی
6.362
اردبیل
6.5
اردبیل
6.369
کرمانشاه
6.484
کرمانشاه
6.333
گلستان
6.467
گلستان
6.314
کردستان
6.419
کردستان
6.285
لرستان
6.302
لرستان
6.153
آذربایجان غربی
6.17
آذربایجان غربی
6.053
سیستان و بلوچستان
5.318
سیستان و بلوچستان
5.199
میانگین کشور
7.126
میانگین کشور
6.986