سازمان فناوری اطلاعات ایران

نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

وضعیت شاخص های فاوای کشور و احکام برنامه ششم توسعه


سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، اركان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شكل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوكارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.


مشاهده اطلاعات و مستندات نظام پایش

شاخص‌های بین‌المللی فاوا

شاخص‌های توسعه فاوا در کشور در مقایسه با سایر کشورها بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال 2016

85

سال 2017

81

4 رتبه بهبود نسبت به سال 2016

توسعه فاوا در استان‌ها

توسعه فاوا در استان‌های کشور بر اساس سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارت

میانگین توسعه فاوا در کشور (آذرماه 98)
وضعیت: خوب

6.47

میانگین توسعه فاوا در کشور (خردادماه 99)
وضعیت: خوب

6.845

استان
امتیاز خرداد99
استان
امتیاز خرداد 98
تهران
8.01
تهران
7.53
سمنان
7.51
سمنان
7.05
یزد
7.39
یزد
6.95
البرز
7.39
البرز
6.95
اصفهان
7.33
اصفهان
6.9
قم
7.18
قم
6.84
مازندران
7.06
مازندران
6.61
گیلان
6.92
گیلان
6.51
فارس
6.89
فارس
6.58
مرکزی
6.89
مرکزی
6.46
قزوین
6.84
قزوین
6.47
بوشهر
6.76
بوشهر
6.52
خراسان رضوی
6.68
خراسان رضوی
6.29
آذربایجان شرقی
6.64
آذربایجان شرقی
6.2
خوزستان
6.57
خوزستان
6.34
هرمزگان
6.45
هرمزگان
6.2
ایلام
6.44
ایلام
6.17
چهارمحال وبختیاری
6.33
چهارمحال وبختیاری
6
زنجان
6.3
زنجان
5.94
همدان
6.28
همدان
5.88
کرمان
6.26
کرمان
5.94
خراسان جنوبی
6.21
خراسان جنوبی
5.78
کرمانشاه
6.21
کرمانشاه
5.9
اردبیل
6.2
اردبیل
5.83
کهگیلویه و بویر احمد
6.17
کهگیلویه و بویر احمد
5.96
گلستان
6.13
گلستان
5.76
خراسان شمالی
6.1
خراسان شمالی
5.73
کردستان
6.04
کردستان
5.69
لرستان
6.01
لرستان
5.69
آذربایجان غربی
5.91
آذربایجان غربی
5.57
سیستان و بلوچستان
5.08
سیستان و بلوچستان
4.84
میانگین کشور
6.84
میانگین کشور
6.47