سازمان فناوری اطلاعات ایران

نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

وضعیت شاخص های فاوای کشور و احکام برنامه ششم توسعه


سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، اركان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شكل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوكارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.


مشاهده اطلاعات و مستندات نظام پایش

شاخص‌های بین‌المللی فاوا

شاخص‌های توسعه فاوا در کشور در مقایسه با سایر کشورها بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال 2016

85

سال 2017

81

4 رتبه بهبود نسبت به سال 2016

توسعه فاوا در استان‌ها

توسعه فاوا در استان‌های کشور بر اساس سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارت

میانگین توسعه فاوا در کشور (اسفند 1400)
وضعیت: خوب

7.232

میانگین توسعه فاوا در کشور (آذر 1400)
وضعیت: خوب

7.164

استان
امتیاز اسفند 1400
استان
امتیاز آذر 1400
تهران
8.408
تهران
8.329
یزد
7.911
یزد
7.841
سمنان
7.899
سمنان
7.837
البرز
7.795
البرز
7.717
اصفهان
7.727
اصفهان
7.692
قم
7.583
قم
7.505
مازندران
7.446
مازندران
7.393
گیلان
7.335
گیلان
7.28
قزوین
7.29
قزوین
7.248
فارس
7.288
فارس
7.223
مرکزی
7.259
مرکزی
7.199
بوشهر
7.159
بوشهر
7.072
خراسان رضوی
7.06
خراسان رضوی
6.955
آذربایجان شرقی
7.007
آذربایجان شرقی
6.935
خوزستان
6.901
خوزستان
6.861
ایلام
6.817
ایلام
6.753
هرمزگان
6.796
هرمزگان
6.736
چهارمحال وبختیاری
6.751
چهارمحال وبختیاری
6.694
زنجان
6.678
زنجان
6.602
خراسان شمالی
6.643
خراسان شمالی
6.573
همدان
6.623
همدان
6.568
کهگیلویه و بویر احمد
6.604
کهگیلویه و بویر احمد
6.528
کرمان
6.599
کرمان
6.534
خراسان جنوبی
6.576
خراسان جنوبی
6.522
کرمانشاه
6.57
کرمانشاه
6.487
اردبیل
6.567
اردبیل
6.512
کردستان
6.529
کردستان
6.418
گلستان
6.523
گلستان
6.459
لرستان
6.346
لرستان
6.297
آذربایجان غربی
6.254
آذربایجان غربی
6.18
سیستان و بلوچستان
5.399
سیستان و بلوچستان
5.329
میانگین کشور
7.232
میانگین کشور
7.164