سازمان فناوری اطلاعات ایران

نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، اركان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شكل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوكارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.


مشاهده اطلاعات و مستندات نظام پایش

شاخص‌های بین‌المللی فاوا

شاخص‌های توسعه فاوا در کشور در مقایسه با سایر کشورها بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال 2016

85

سال 2017

81

4 رتبه بهبود نسبت به سال 2016

توسعه فاوا در استان‌ها

توسعه فاوا در استان‌های کشور بر اساس سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارت

میانگین توسعه فاوا در کشور (خرداد 1401)
وضعیت: خوب

7.277

میانگین توسعه فاوا در کشور (اسفند 1400)
وضعیت: خوب

7.232

استان
امتیاز خرداد 1402
استان
امتیاز اسفند 1401
تهران
8.522
تهران
8.532
یزد
8.241
یزد
8.194
البرز
8.106
البرز
8.09
اصفهان
8.039
اصفهان
8.019
سمنان
8.011
سمنان
7.987
قم
7.918
قم
7.912
مازندران
7.649
مازندران
7.532
فارس
7.606
فارس
7.581
مرکزی
7.554
مرکزی
7.542
گیلان
7.54
گیلان
7.505
آذربایجان شرقی
7.507
آذربایجان شرقی
7.012
قزوین
7.474
قزوین
7.48
خراسان رضوی
7.366
خراسان رضوی
7.343
بوشهر
7.324
بوشهر
7.302
خوزستان
7.242
خوزستان
7.217
هرمزگان
7.191
هرمزگان
7.156
زنجان
7.117
زنجان
7.106
خراسان جنوبی
7.106
خراسان جنوبی
7.094
همدان
7.104
همدان
7.091
چهارمحال وبختیاری
7.086
چهارمحال وبختیاری
7.065
اردبیل
7.054
اردبیل
7.038
کرمانشاه
6.969
کرمانشاه
6.978
گلستان
6.942
گلستان
6.918
ایلام
6.929
ایلام
6.9
خراسان شمالی
6.92
خراسان شمالی
6.913
کردستان
6.918
کردستان
6.942
کهگیلویه و بویر احمد
6.904
کهگیلویه و بویر احمد
6.908
آذربایجان غربی
6.832
آذربایجان غربی
6.828
کرمان
6.803
کرمان
6.775
لرستان
6.738
لرستان
6.719
سیستان و بلوچستان
5.935
سیستان و بلوچستان
5.913
میانگین کشور
7.277
میانگین کشور
7.232