سازمان فناوری اطلاعات ایران

نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به عنوان نهاد هماهنگ کننده ملی، در طی سال های گذشته، اركان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شكل داده است و با توجه به الزامات قانونی موجود، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور تدوین نموده است. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوكارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.


مشاهده اطلاعات و مستندات نظام پایش

شاخص‌های بین‌المللی فاوا

شاخص‌های توسعه فاوا در کشور در مقایسه با سایر کشورها بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال 2016

85

سال 2017

81

4 رتبه بهبود نسبت به سال 2016

توسعه فاوا در استان‌ها

توسعه فاوا در استان‌های کشور بر اساس سه شاخص دسترسی، استفاده و مهارت

میانگین توسعه فاوا در کشور (خرداد 1401)
وضعیت: خوب

7.277

میانگین توسعه فاوا در کشور (اسفند 1400)
وضعیت: خوب

7.232

استان
امتیاز خرداد 1401
استان
امتیاز آذر 1400
تهران
8.452
تهران
8.408
یزد
7.952
یزد
7.911
سمنان
7.929
سمنان
7.899
البرز
7.838
البرز
7.795
اصفهان
7.747
اصفهان
7.727
قم
7.648
قم
7.583
مازندران
7.491
مازندران
7.446
گیلان
7.382
گیلان
7.335
فارس
7.334
فارس
7.288
قزوین
7.314
قزوین
7.29
مرکزی
7.283
مرکزی
7.259
بوشهر
7.172
بوشهر
7.159
خراسان رضوی
7.109
خراسان رضوی
7.06
آذربایجان شرقی
7.061
آذربایجان شرقی
7.007
خوزستان
6.977
خوزستان
6.901
هرمزگان
6.859
هرمزگان
6.796
ایلام
6.845
ایلام
6.817
چهارمحال وبختیاری
6.754
چهارمحال وبختیاری
6.751
زنجان
6.702
زنجان
6.678
خراسان شمالی
6.656
خراسان شمالی
6.643
همدان
6.648
همدان
6.623
کرمان
6.642
کرمان
6.599
کهگیلویه و بویر احمد
6.624
کهگیلویه و بویر احمد
6.604
اردبیل
6.611
اردبیل
6.567
خراسان جنوبی
6.604
خراسان جنوبی
6.576
کرمانشاه
6.586
کرمانشاه
6.57
گلستان
6.568
گلستان
6.523
کردستان
6.536
کردستان
6.529
لرستان
6.381
لرستان
6.346
آذربایجان غربی
6.27
آذربایجان غربی
6.254
سیستان و بلوچستان
5.445
سیستان و بلوچستان
5.399
میانگین کشور
7.277
میانگین کشور
7.232