اخبار

یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانه دنیای فناوری اطلاعات‌ و به عبارتی دقیق‌تر، مهم‌ترین این رویدادها، اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) است که هر سال برگزار می‌شود. اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی تلاش دارد تا راهکارهای جامعه اطلاعاتی را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار عملیاتی کند. این اجلاس فرصتی را فراهم می‌کند تا اعضا و شرکت‌کنندگان مختلف آن بتوانند اطلاعات خود را تبادل و تولید دانش کنند‌ و آخرین روندهای اطلاعاتی و فناوری‌های مرتبط را با هم به اشتراک بگذارند. اجلاس جهانی جامع ... ادامه مطلب

شعار سال 95

انتشارات نظام پایش انتشارات نظام پایش

نتایج طرح پژوهشی خانواری فاوا 1396

انتشار یافته در : خرداد 1398

نظام پایش

انتشار یافته در: آبان ماه 1396

نتایج تحلیل طرح آمارگیری

انتشار یافته در: اسفند ماه 1395

انتشارات بین المللی انتشارات بین المللی

توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها