سازمان فناوری اطلاعات ایران

توسعه فاوا در استان ها

استان
امتیاز شهریور 1400
استان
امتیاز خرداد 1400
تهران
8.207
تهران
8.072
سمنان
7.839
سمنان
7.671
یزد
7.81
یزد
7.627
البرز
7.714
البرز
7.579
اصفهان
7.702
اصفهان
7.548
قم
7.498
قم
7.335
مازندران
7.366
مازندران
7.251
گیلان
7.282
گیلان
7.145
مرکزی
7.22
مرکزی
7.077
فارس
7.202
فارس
7.047
قزوین
7.202
قزوین
7.035
بوشهر
7.064
بوشهر
6.942
خراسان رضوی
6.914
خراسان رضوی
6.793
خوزستان
6.87
خوزستان
6.728
آذربایجان شرقی
6.845
آذربایجان شرقی
6.7
هرمزگان
6.768
هرمزگان
6.639
ایلام
6.751
ایلام
6.554
چهارمحال وبختیاری
6.72
چهارمحال وبختیاری
6.541
زنجان
6.586
زنجان
6.452
کرمان
6.582
کرمان
6.441
همدان
6.573
همدان
6.428
خراسان شمالی
6.571
خراسان شمالی
6.375
کهگیلویه و بویر احمد
6.563
کهگیلویه و بویر احمد
6.4
خراسان جنوبی
6.506
خراسان جنوبی
6.362
اردبیل
6.5
اردبیل
6.369
کرمانشاه
6.484
کرمانشاه
6.333
گلستان
6.467
گلستان
6.314
کردستان
6.419
کردستان
6.285
لرستان
6.302
لرستان
6.153
آذربایجان غربی
6.17
آذربایجان غربی
6.053
سیستان و بلوچستان
5.318
سیستان و بلوچستان
5.199
میانگین کشور
7.126
میانگین کشور
6.986

دسترسی فاوا

مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر
مشترکین تلفن همراه به ازای هر 100 نفر
پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای کاربران اینترنت برحسب بیت بر ثانیه
درصد دسترسی خانوارهای دارای رایانه
درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت

استفاده فاوا

درصد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند
مشترکین پهن باند ثابت به ازای هر 100 نفر
مشترکین فعال پهن باند سیار به ازای هر 100 نفر

مهارتهای فاوا

نرخ باسوادی بزرگسالان (15 سال به بالا)
نرخ ثبت‌نام خالص-دوره دوم
نرخ ثبت‌نام خالص-دوره سوم