نمایش محتوا نمایش محتوا

Digital Health: A Call for Government Leadership and Cooperation between ICT and Health

  • تعداد صفحات:116
  • گروه:انتشارات بین المللی
  • زبان:انگلیسی
  • سال انتشار:2017
  • شابک:-
  • ناشر:Broadband Commission for Sustainable Development
  • مولفین:Broadband Commission Working Group on Digital Health
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

Vital Wave با کمیته پهن باند برای توسعه پایدار برنامه کار گروه بهداشت دیجیتال، هماهنگ با بنیاد Novartis و نوکیا، برای توسعه گزارش "سلامت دیجیتال: یک درخواست برای رهبری دولتی و همکاری بین ICT و سلامت" کار کرده است. این ارگان با شرکای خود، سیاست گذاران و کارشناسان بهداشت دیجیتال جهانی گرد هم جمع کردند تا پیشنهادات و نظراتی برای نهادینه سازی سلامت دیجیتال در سیستم های بهداشت ملی ارائه کنند. موضوعات کلیدی از بررسی و تحقیقات منتج شده است که شامل عوامل موفقیت حساسی هستند از جمله 1) ثبات رهبری دولت ارشد و تعهد بر تامین مالی 2) نیاز به سازوکارهای موثر دولتی که با ذینفعان مشارکت می کنند و نقش ها را به طور مشخص تعریف می کنند 3) وجود یک چارچوب ملی ICT که هماهنگی بین بخش های سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات را تسهیل کند تا گسترش ارتباطات و قابلیت همکاری مشترک، ایجاد استانداردهای مشترک و وضع سیاست ها و مقررات مناسب در سلامت دیجیتال محقق شوند.

انتشار یافته در: 2017

برخی دیگر از انتشارات