نمایش محتوا نمایش محتوا

Working Group on the Digital Gender Divide Recommendations for action: bridging the gender gap in Internet and broadband access and use

  • تعداد صفحات:48
  • گروه:انتشارات بین المللی
  • زبان:انگلیسی
  • سال انتشار:2017
  • شابک:-
  • ناشر:United Nations (UN) Broadband Commission for Sustainable Development
  • مولفین:Broadband Commission Working Group on the Digital Gender Divide
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

کارگروه کمسیون پهن باند شکاف جنسیتی دیجیتال در مارس 2016 برپا شد. کارگروهی که به طور مشترک توسط GSMA و یونسکو هدایت شده بود و توسعه مجموعه ای از اقدامات توصیه شده که برای رفع شکاف جنسیتی در دسترسی و استفاده پهنای باند و اینترنت طراحی شده اند، را دنبال می کرد. گزارش نتیجه کار به صورت مشارکتی توسط اعضای کارگروه تهیه شد و همچنین آنها از کمک ها و نظرات اعضای کمیسیون و متخصصین در طول یک دوره مشاوره یکساله در این راه بهره بردند. در بخش اول، این گزارش، اطلاعات فعلی راجع به شکاف جنسیتی دیجیتال را بررسی می کند و دلایل اینکه دسترسی به توانمندی های فردی زنان و نیز سود بیشتر اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است، خلاصه می شود. در بخش اول، این گزارش، اطلاعات فعلی راجع به شکاف جنسیتی دیجیتال را بررسی می کند و دلایل اینکه چرا دسترسی به ارتباطات برای توانمندی های فردی زنان و نیز سهم سود بیشتر اجتماعی و اقتصادی آنها اهمیت دارد، خلاصه می شود. قسمت دوم گزارش، توصیه های کارگروه را برای رسیدگی به شکاف جنسیتی در دسترسی و استفاده از اینترنت ارائه می دهد.

انتشار یافته در: 2017

برخی دیگر از انتشارات