Enabling the Use of ICTs and Broadband Enabling the Use of ICTs and Broadband

Enabling the Use of ICTs and Broadband: Understanding What Works to Stimulate ICT Adoption

  • تعداد صفحات:41
  • گروه:انتشارات بین المللی
  • زبان:انگلیسی
  • سال انتشار:2016
  • شابک:-
  • ناشر:Broadband Commission for Sustainable Development
  • مولفین:Broadband Commission Working Group on Demand
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

این "کارگروه تقاضا"، به تهیه یک نقشه راه و مروری از بهترین رویه ها، نوآوری ها و مدل ها برای ترغیب تقاضا، موظف شد. در مرحله دوم این کار، کمیسیون پهن باند و سازمان ملل متحد با دولت ها، شرکت ها و سازمان های سازمان ملل متحد برای پیاده سازی توصیه ها و حمایت از کشورها در پیمایش راهبردهای ICT برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) همکاری می کنند. این گزارش نتایج شش مطالعه موردی از برنامه های کشوری متفاوت در کاستاریکا، کلمبیا، هند، کنیا، سنگال و کره جنوبی را نشان می دهد. این برنامه ها چگونگی بهینه سازی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش استفاده و تاثیر فناوری و پهنای باند در جوامع و محیط های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات موردی یک پنجره کارا به شیوه های متفاوت برای همکاری می گشاید که سبب شود، جمعیت فاقد سرویس آنلاین شوند.

انتشار یافته در: 2016

برخی دیگر از انتشارات