نسبت کاربران اينترنت که در شبکه های اجتماعی شرکت می کنند نسبت کاربران اينترنت که در شبکه های اجتماعی شرکت می کنند

عنوان شاخص: نسبت کاربران اينترنت که در شبکه های اجتماعی شرکت می کنند - (6 سال به بالا)

واحد اندازه گیری

درصد

آخرین وضعیت عملکردی

65

تاریخ بروزرسانی

1395/6/31

دستگاه مسئول

سازمان فناوری اطلاعات ایران

دوره بروز رسانی

یک‌ساله