اخبار اخبار

همايش سران جامعه اطلاعاتی (WSIS) با حضور نمايندگان کشورهای مختلف جهان

همايش سران جامعه اطلاعاتی (WSIS Forum 2016) از 13 تا 17 ارديبهشت ماه سال جاری در مقر مرکزی اتحاديه بين المللی مخابرات در ژنو سوييس برگزار گرديد. در اين همايش، بيش از 1800 نفر از ذی نفعان WSIS از 150 کشور جهان از جمله هيئت اعزامی از سوی جمهوری اسلامی ایران به نمايندگی وزير محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند. علاوه بر 85 وزير کشورهای مختلف جهان، نخست وزیر تونگا نيز در اين همايش حضور داشت.

همايش سران جامعه اطلاعاتی، بزرگترین گردهم آيي جامعه فناوری اطلاعات برای توسعه است. اين همايش که به طور مشترک توسط اتحاديه بين المللی مخابرات(ITU) ، یونسکو، آنکتاد و UNDP و با همکاری نزديک تمامی مسئولين خطوط عمل WSIS (UNDESA، FAO، UNEP، WHO، ,UN Women، WIPO، WFP، ILO، WMO، UN، ITC، UPU، UNODC، UNICEF و کميسيون های منطقه ای سازمان ملل متحد) برگزار می گردد، سازوکاری موثر برای هماهنگ سازی فعاليت های پياده سازی چندذی نفعی، تبادل اطلاعات، ايجاد دانش، اشتراک تجارب موفق است و به ايجاد مشارکت های بخش خصوصی و عمومی و مشارکت ميان ذی نفعان مختلف جامعه اطلاعاتی به منظور دستیابی به اهداف تعيين شده کمک می کند. اين همايش، فرصت هایی را برای شبکه سازی، يادگيری و شرکت در مباحث با حضور کليه ذی نفعان و اخذ مشورت به منظور پياده سازی خطوط عمل WSIS فراهم می آورد.

در همايش امسال، جلسات سطح بالای سياستی در روزهای 13 و 14 ارديبهشت ماه برگزارشد. در طی اين جلسات، مقامات بلندپايه جامعه ذی نفعان WSIS از دولت ها، بخش خصوصی، جامعه ی مدنی، جامعه ی دانشگاهی و سازمان های بين المللی حضور داشتند. اين جلسات به 16 جلسه با 14 موضوع تقسيم گرديد. موضوعات بحث ها، برمبنای برنامه اقدام ژنو به خصوص خطوط عمل WSIS و خروجی های بازبينی کلی سازمان ملل متحد و مطالب دريافتی درطی فرآيند مشاوره ی آزاد بنا شده بود.

در طی WSIS Forum 2016 بيش از 150 جلسه برگزار شد. موضوع کلی امسال، خطوط اقدام WSIS: پشتيبانی از پياده سازی اهداف توسعه پايدار بود. جمهوری اسلامی ایران در همايش امسال يک کارگاه کشوری و دو کارگاه موضوعی بين المللی در حوزه علم الکترونیکی و رهيافت ها و درس های آموخته شده در زمينه ی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستيابی به اهداف توسعه ی پايدار در روزهای 16 و 17 ارديبهشت ماه برگزار نمود. سازمان فناوری اطلاعات ايران به نمايندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمايشگاه جانبی اين همايش نيز حضور فعالی داشت. امسال، دو پروژه شبکه کوثر و پژوهيار از جمهوری اسلامی ایران در گروه علم الکترونیکی، در بخش جانبی WSIS Project Prizes مورد تقدير قرار گرفتند.


تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 16 خرداد 1395
بازدید ها: 1791