اخبار اخبار

افزايش 50 درصدی کاربران اينترنت در کشور

افزايش 50 درصدی کاربران اينترنت در کشور

نتايج حاصل از چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که نشانگرهای تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نسبت به نتايج دوره قبل اين آمارگيری، رشد چشمگيری داشته‌اند.

نتايج حاصل از چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که نشانگرهای تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نسبت به نتايج دوره قبل اين آمارگيری، رشد چشمگيری داشته‌اند. براساس نتايج اين طرح، نسبت کاربران 6 سال به بالای اينترنت در کشور 45.3 درصد است که اين مقدار، نسبت به سال 1392، 50 درصد رشد داشته است. همچنين، نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اينترنت نيز با رشد حدود 50 درصدی به 55.5 درصد رسيده است. نشانگرهای دسترسی خانوارها و استفاده افراد از اينترنت و تلفن همراه در مناطق روستایی به خاطر اجرای طرح های دولت در سال های اخير به منظور توسعه پهن باند در مناطق روستایی، رشد بسيار مطلوبی را از خود نشان داده است.

هدف از اجرای اين طرح آمارگيری که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام رسيده، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مرتبط با دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از فناوری اطلاعات براساس 16 نشانگر توصيه شده توسط اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) بوده که 4 نشانگر ديگر هم براساس مباحث مطرح در گروه های خبرگانی اتحاديه بين المللی مخابرات و نيازهای سياستگذاری به اين مجموعه اضافه شده اند. نشانگرهای اضافه شده، ابزارهای قابل حمل مورداستفاده کاربران برای استفاده از اينترنت، مالکيت تلفن همراه، دلايل عدم استفاده افراد از اينترنت و انواع کالاها و خدمات خريداری شده توسط کاربران در اينترنت را اندازه گيری می کنند.

لازم به ذکر می‌باشد که اين طرح، در سال‌های 87، 89 و 92 نيز توسط مرکز آمار ايران و با حمايت سازمان فناوری اطلاعات ایران به انجام رسيده و نتايج آن منتشر شده است. انجام اين طرح و طرح‌های مشترک ديگر مانند تدوين حساب‌های اقماری ICT را می‌توان نمونه‌های موفقی از همکاری بين‌دستگاهی به منظور پاسخگویی به نيازهای دولت و جامعه دانست.

در اين طرح، دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات اندازه‌گيری می‌شود، يعنی تجهيزات/خدمات در خانه برای همه افراد خانوار در دسترس است. استفاده افراد نيز به معنی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط يکی از اعضای خانوار در محل زندگی و يا هرجای ديگر است. اين آمارگيری تخصصی، اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با ميزان دسترسی خانوارها به اينترنت، رايانه، تلويزيون، خدمات تلويزيون چندمجرايي، راديو و هزينه‌کرد خانوارها در رابطه با خدمات و محصولات فاوا، و همچنين استفاده افراد جامعه از اينترنت، رايانه، تلفن همراه، مکان و تناوب استفاده، نوع فعاليت‌های کاربران در اينترنت و مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد ارائه می‌نمايد.

جامعه آمارگيری در اين طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه‌ای در مناطق شهری و روستایی در سال 1394 بوده است. اين آمارگيری از 15 بهمن 1394 تا 15 اسفند 1394 براساس روش نمونه‌گيری به انجام رسيده است. در اين طرح، آمارگيران مرکز آمار ايران به شکل حضوری به حدود 25000 خانوار کشور مراجعه و با خانوارها مصاحبه نموده‌اند. در صورتی که در خانوار موردنظر يکی از اعضای خانوار در 3 ماه گذشته از اينترنت استفاده کرده باشد، پرسشنامه به منظور تکميل در نزد خانوار مانده و در مراجعه بعدی از خانوار جمع‌آوری شده است. نتايج اين طرح به تفکيک مناطق شهری و روستایی و به تفکيک سن، جنس، مدرک تحصيلی و شغل افراد به شکل نشريه‌ای مستقل و به شکل الکترونیکی توسط مرکز آمار ايران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می‌گردد و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پايش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.iran.ir قابل دسترسی خواهد بود.

برخی از مشاهدات اوليه در طرح آمارگيری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • مهم‌ترین دليل عدم استفاده و/يا دسترسی به اينترنت، عبارتند از عدم نياز به اينترنت (81 درصد)، عدم شناخت اينترنت (37 درصد)، پايين بودن سطح دانش و مهارت استفاده از اينترنت (29 درصد) و ملاحضات فرهنگی (25 درصد).
  • تناوب استفاده از اينترنت (در هر روز) نسبت به دور قبل به ميزان زيادی افزايش يافته است.
  • در رابطه با کاربری اينترنت و رايانه هنوز بين مناطق شهری و روستایی فاصله وجود دارد.
  • در رابطه با کاربری اينترنت و ساير نشانگرها شکاف جنسيتی بسيار پايين تر از ميانگين جهانی است.
  • توسعه مناسب شبکه‌های تلفن همراه در سال‌های اخير، سياربودن کاربران، کاربری تلفن همراه و استفاده از اينترنت سيار را افزايش داده است.
  • دغدغه‌های کاربران در رابطه با حريم خصوصی و مسائل فرهنگی در استفاده از اينترنت افزايش يافته است.
  • فعاليت کاربران اينترنت در شبکه‌های اجتماعی به سه برابر دوره قبل رسيده است.
  • آموزش‌های عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازی در جامعه به خصوص برای رده‌های سنی بالاتر از 50 سال امری ضروری است.
  • توليد محتوی بومی فاخر، ارزنده و قابل استفاده يکی از اولویت‌های موجود است.

هم‌اکنون، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ايران به‌عنوان مجری نظام پايش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حال تحليل توصيفی و کيفی نتايج حاصل از اين طرح است.

منبع خبر: نتايج حاصل از آمارگيری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز آمار ايران، 1395.

تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

انتهای خبر

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 01 شهریور 1395
بازدید ها: 3247