اخبار اخبار

ارائه گزارش پايش جامعه اطلاعاتی ایران در کارگاه کشوری ايران در WSIS Forum 2017

ارائه گزارش پايش جامعه اطلاعاتی ایران در کارگاه کشوری ايران در WSIS Forum 2017

در آخرين روز همايش WSIS Forum 2017 گزارشی از وضعيت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در کارگاه کشوری ايران ارائه گرديد

کارگاه کشوری ايران در روز جمعه 26 خردادماه 1396 در همايش WSIS Forum 2017 در ژنو سوييس برگزار گرديد. در اين کارگاه کشوری، سخنرانی هایی در رابطه با فعاليت های کميته ملی WSIS، توسعه دولت الکترونیک در ايران، گمرک الکترونیکی، پياده سازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی، تحليل کلان داده ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و آخرين وضعيت توسعه شبکه علمی کشور ارائه گرديد. به عنوان آخرين سخنرانی نيز گزارشی از پايش جامعه اطلاعاتی ايران در سال 1395 توسط آقای دکتر محمدرضا آيت اله زاده شيرازی، مشاور ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بيان شد.

دکتر شيرازی در سخنرانی خود ابتدا به سياست ها و برنامه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه اشاره نمود و در ادامه، سياست های کلان برنامه ششم توسعه و مهم‌ترین اقدامات برنامه‌ریزی‌شده برای پنج سال آتی را مورداشاره قرارداد.

مشاور ارشد سازمان اشاره نمود که بر اساس تبصره 3 ماده 46 برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تدوين «نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات» کشور گرديده است. در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات) مسئول تدوين اين نظام و استقرار آن در کشور شده و در طی چند سال گذشته نقش هماهنگ کننده ملی در اين حوزه را ايفا نموده و پايش جامعه اطلاعاتی کشور را بر اساس نشانگرهای کليدی فناوری اطلاعات و ارتباطات ايران و فرآيندهای تدوین‌شده به شکل مستمر به انجام رسانيده است.

دکتر شيرازی در ادامه سخنان خود وضعيت عرضه و تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر اساس مقادير نشانگرهای ثبتی و نشانگرهای اندازه گیری شده در طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» تشريح نمود. از محورهای ديگر صحبت ايشان، تحليل وضعيت مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعيت توسعه و مصرف محتوی الکترونیکی در کشور و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی کشور بود. مهم‌ترین نکات بيان شده در اين سخنرانی به شرح زیر بودند:

• نسبت کاربران اينترنت در سال 1395 نسبت به سال 1392، در حدود 77 درصد و نسبت افراد کاربر رايانه بيش از 20 درصد رشد داشته است. دسترسی خانوارها به اينترنت نسبت به سال 1392، بيش از 50 درصد رشد کرده است. اين نرخ¬های رشد مناسب را می توان حاصل سياست ها و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه توسعه زیرساخت¬های مخابراتی، افزايش پهنای باند اينترنت بين الملل، توسعه شبکه های پهن باند سيار و پهن باند ثابت، توسعه کاربری های متنوع و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خدمات کشور دانست.

• بااین‌وجود هنوز هم بيش از 45 درصد از افراد بالای 6 سال کشور کاربر اينترنت نمی باشند. مهم ترين دليل عدم استفاده و/يا دسترسی به اينترنت، به ترتیب عدم نياز به اينترنت، عدم شناخت اينترنت، پايين بودن سطح دانش و مهارت استفاده از اينترنت و ملاحظات فرهنگی و ویژگی های دموگرافيک مانند سن و محل اقامت کاربران است. با توجه به اين موضوع، توجه به موضوع ظرفيت جذبی برای آشنا نمودن افراد با مزايای اينترنت و شناخت هرچه بيشتر آن، بسيار مهم است.

• در رابطه با کاربری اينترنت، مشاهدات ديگری وجود دارد که توجه به آن ها بسيار مهم است:

• تناوب استفاده از اينترنت (در هرروز) در سال 1394 نسبت به سال 1392، 85 درصد افزایش‌یافته است.

• فاصله بين نسلی در رابطه با استفاده از اينترنت مشاهده می شود. 74 درصد از افراد گروه سنی 20 تا 29 سال کشور کاربر اينترنت هستند.

• شرکت کاربران اينترنت در شبکه‌های اجتماعی نسبت به سال 1392، به بيش از سه برابر رسيده است.

• در رابطه با کاربری اينترنت و رايانه شکاف ديجيتال بين مناطق شهری و روستایی کاملاً محسوس و در حدود 26 درصد است.

• در رابطه با کاربری اينترنت و ساير نشانگرها فاصله جنسيتی در کشور بسيار پايين تر از ميانگين جهانی (1.9درصد در ايران در مقايسه با 12 درصد در جهان) است.

• دغدغه‌های کاربران در رابطه با حريم خصوصی و مسائل فرهنگی در استفاده از اينترنت به ميزان زيادی افزایش‌یافته است.

• ضرورت افزايش سطح مشارکت الکترونیک احساس می‌گردد.

• تمهيدات لازم برای رعايت حريم خصوصی، افزايش امنيت اينترنت و آشنایی با آداب اخلاقی حضور در فضای مجازی بايد افزايش يابد.

• آموزش‌های عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ‌سازی در جامعه به‌خصوص برای رده‌های سنی بالاتر از 50 سال امری ضروری است.

• توليد محتوی بومی فاخر، ارزنده و قابل‌استفاده يکی از اولویت‌های موجود است.

درمجموع و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته در این گزارش، کاهش شکاف دیجیتالی اعم از شکاف بین خانوارهای شهری و روستایی و شکاف جنسیتی در برخورداری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود وضعیت پهن باند کشور، افزایش پهنای باند بین‌الملل و ظرفيت شبکه انتقال کشور، سرانه ترافیک مشترکین و پهنای باند اینترنت در کشور، کاهش تعرفه‌های دسترسی به اینترنت و افزایش هزینه کرد خانوارها در فناوری اطلاعات و ارتباطات از نکات و دستاوردهای مثبت عرضه و تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در انتهای برنامه پنجم توسعه بوده است.

درباره World Summit of Information Society

همايش سران جامعه اطلاعاتی بزرگ‌ترین گرد هم‌آیی ذی نفعان اين حوزه برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به‌طور مشترک توسط ITU، UNESCO، UNCTAD و UNDP با همکاری ساير نهادهای سازمان ملل متحد برگزار می شود.

تمرکز امسال اين همايش در رابطه با روندهای حاضر در حوزه توسعه پايدار و پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی اولويت دار اهداف توسعه پايدار مانند سلامت، آموزش، محیط‌زیست، برابری جنسيتی، زیرساخت و نوآوری بود. در اين همايش، 500 سیاست‌گذار از 150 کشور جهان، شامل وزرا و خبرگانی دولتی، رهبران جامعه مدنی، دانشگاهيان، مديران کسب‌وکارها و سازمان های دولتی حضور داشتند.WSIS Forum 2017 منجر به نتايج مشخصی گرديد که به ذی نفعان امکان قدرت بخشی به پياده سازی خطوط عمل WSIS و همسويي WSIS فرآيندهای توسعه پايدار را می دهد.

پيوندهای مرتبط:

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Agenda/Session/341#intro https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/

تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

انتهای خبر

wsis

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 27 خرداد 1396
بازدید ها: 2225