اخبار اخبار

اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) آمار ICT سال 2016 را منتشر ساخت

اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) آمار ICT سال 2016 را منتشر ساخت

اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) آمار ICT سال 2016 را منتشر ساخت: بيش از نيمی از جمعيت دنيا هنوز از اينترنت استفاده نمی کنند.

در روز اول مرداد ماه 1395، اتحاديه بين­ المللی مخابرات (ITU) آمار جديدی را منتشر نمود که نشان می­ دهد، عليرغم کاهش قيمت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز 3.9 ميليارد نفر از جمعيت جهان از اينترنت استفاده نمی­ کنند. آمار و ارقام فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2016 نشان می ­دهد که کشورهای درحال توسعه با 2.5 ميليارد کاربر، دارای بيشترين کاربران اينترنت هستند، درحالی که کشورهای توسعه ­يافته دارای يک ميليارد کاربر اينترنت هستند.

اما، ضريب نفوذ کاربران اينترنت داستان متفاوتی را بيان می­ دارد. ضريب نفوذ کاربران اينترنت در کشورهای توسعه يافته 81 درصد، در کشورهای در حال توسعه 40 درصد و در کشورهای کمتر توسعه يافته 15 درصد است.  در اين رابطه، دبيرکل اتحاديه بين­ المللی مخابرات آقای هولين ژائو بيان می ­دارد که فناوری اطلاعات و ارتباطات، به خصوص پهن ­باند، به­ شکل بالقوه می­تواند شتاب­ دهنده اصلی برای دستيابی به اهداف برنامه توسعه پايدار 2030 باشد. ميزان اتصال ­پذيری در سطح جهان به سرعت در حال گسترش است، اما برای کاهش شکاف ديجيتال و فراهم­ کردن زمينه حضور بيشتر از نيمی از جمعيت جهان که هم ­اکنون از اينترنت استفاده نمی­ کنند در اقتصاد ديجيتال بايد اقدامات اساسی بيشتری صورت پذيرد.

براهيما سانو، دبيرکل ITU بيان می­ دارد که سال 2016، نقطه شروع پياده­ سازی 17هدف توسعه پايدار و 169 نشانگر مرتبط با آن­ها است. آمار و ارقام فناوری اطلاعات و ارتباطات تصميم ­گيران در بخش دولتی و خصوص را آگاه می­ سازد و به آن­ها در راستای ماموريت بهره­گيری از پتانسيل کامل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستيابی به موقع به اهداف توسعه پايدار کمک می­نمايد.

رشد پهن ­باند سيار در حال کاهش است

نگارش جديد آمار و ارقام ICT که توسط ITU منتشر شده است، نشان می­دهد که پوشش تلفن همراه با تخمين پوشش 95 درصد جمعيت جهان يا هفت ميليارد نفر که حداقل تحت پوشش شبکه موبايل سلولی نسل دوم است، هم­اکنون نزديک به وضعيت فراگير است.

شبکه­های پيشرفته پهن­باند سيار (LTE) در سه سال گذشته رشد خوبی داشته­اند و در حدود 53 درصد جمعيت جهان يعنی 4 ميليارد نفر تحت پوشش اين شبکه­ها هستند. اما با وجود اين که تعداد مشترکين پهن­ باند سيار در کشورهای درحال توسعه با تجربه نرخ رشد دو رقمی به ضريب نفوذ 41 درصد رسيده، اما آهنگ رشد ضريب نفوذ پهن­باند سيار در جهان کاهش يافته است. انتظار می­رود که تعداد کل مشترکين پهن­باند سيار در انتهای سال 2016 به 3.6 ميليارد مشترک برسد که اين مقدار در سال 2015، 3.2 ميليارد مشترک بوده است.

پهن­ باند ثابت در کشورهای توسعه يافته بيشترین رشد را داشته است

انتظار می­رود که در پايان سال 2016، نسبت مشترکين پهن­باند ثابت در جهان به حدود 12 مشترک به ازای هر 100 نفر برسد. اروپا، آمريکا و کشورهای تازه استقلال­ يافته بيشترين ضريب نفوذ را خواهند داشت. رشد بالا در چين، پيشران پهن ­باند ثابت در آسيا و اقيانوسيه است که انتظار می ­رود در پايان سال 2016 ضريب نفوذ از 10 درصد بيشتر شود.

کاهش تعرفه­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات درحال تداوم است

هم­ اکنون، خدمات پهن­ باند سيار مقرون به صرفه­ تر از خدمات پهن باند ثابت شده­ اند. قيمت ميانگين يک طرح پايه پهن ­باند ثابت بيشتر از دو برابر قيمت ميانگين يک طرح قابل مقايسه پهن­ باند ثابت است. يکی از اهداف کميسيون پهن­ باند اين است که تا سال 2015، خدمات پايه پهن­ باند در کشورهای درحال توسعه بايد کمتر از 5 درصد ميانگين درآمد ماهيانه باشند. در انتهای سال 2015، 83 کشور درحال توسعه به اين هدف رسيده بودند.

شکاف ديجتيال يعنی نيمی از دنيا هنوز از اينترنت استفاده نمی­ کنند

در انتهای سال 2016، بيش از نيمی از جمعيت دنيا، يعنی 3.9 ميليارد نفر هنوز از اينترنت استفاده نخواهند کرد. هم ­اکنون، يک ميليارد خانوار در جهان به اينترنت دسترسی دارند. از اين يک ميليارد خانوار، 230 ميليون خانوار در چين، 60 ميليون خانوار در هند و 20 ميليون خانوار در 48 کشور کمتر توسعه يافته هستند. ارقام مربوط به دسترسی خانوار حدی از شکاف ديجيتال را نشان می­ دهد. به­ عنوان مثال، 84 درصد خانوارها در اروپا به اينترنت متصل هستند در حالی که 15.4 درصد خانوارها در آفريقا به اينترنت متصل می­ باشند.

شکاف جنسيتی آنلاين افزايش يافته است

در تمامی نقاط جهان، ضريب نفوذ اينترنت در ميان مردان بيشتر از زنان است. اين شکاف جنسيتی در استفاده از اينترنت از 11 درصد در سال 2013 به 12 درصد در سال 2016 رسيده است. بيشترین شکاف جنسیتی با ميزان 23 درصد در آفريقا و کمترين شکاف جنسيتی در قاره آمريکا به ميزان 2% است.

پهنای باند اينترنت بين­الملل شش برابر افزايش يافته است

در ابتدای سال 2016، پهنای باند اينترنت بين ­الملل از 30000 گيگابيت در ثانيه به 185000 گيگابيت در ثانیه رسيده است. اما، پهنای باند در جهان به شکل نابرابری توزيع شده است و کمبود پهنای باند در جهان در بسياری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه يافته يکی از گلوگاه ­های اصلی است.


تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 01 مرداد 1395
بازدید ها: 2456