دولت الکترونیک و دولت همراه دولت الکترونیک و دولت همراه

سازمان ثبت احوال در سال 96 اعلام نموده است 650 نفر کارمند از رایانه استفاده می کنند.
عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت خدمات الكترونیكی دولتی ارائه‌شده به شهروندان، به تفکیک کانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اینترنت ،پیشخوان، کیوسک، تلفن ثابت و غیره) درصد 37 16.3 1396/6/30 سازمان فناوری اطلاعات ایران،سازمان ثبت احوال کشور یک‌ساله 70

این امار مرتبط با سازمان ثبت احوال کشور می باشد:

تلفن همراه:2 خدمت

اینترنت: 20 درصد

پیشخوان:7 خدمت

تلفن ثابت(اطلاع رسانی): 100 درصد

پیامک:6 خدمت

نسبت خدمات الكترونیكی دولتی ارائه‌شده به كسب و كارها، به تفکیک کانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اینترنت ،پیشخوان، کیوسک، تلفن ثابت و غیره) درصد 16.3 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 70
نسبت خدمات الكترونیكی دولتی بین دستگاه‌های اجرایی، به تفکیک کانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اینترنت ،پیشخوان، کیوسک، تلفن ثابت و غیره) درصد 46.9 8.57 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خدمات دستگاه‌های اجرایی كه در دفاتر پیشخوان خدمات عمومی دولت ارائه می‌گردند درصد 25 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله سازمان ثبت احوال در سال 96 اعلام نموده است 12 خدمت را از این طریق ارائه نموده است.
نسبت کارمندان دستگاه‌های اجرایی که از رایانه استفاده می‌کنند درصد - سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت کارمندان دستگاه‌های اجرایی که از اینترنت استفاده می‌کنند درصد سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله سازمان ثبت احوال در سال 96 اعلام نموده است 350نفر کارمند از اینترنت استفاده می کنند.
نسبت دستگاه‌های اجرایی که به اینترنت دسترسی دارند، به تفکیک نوع دسترسی درصد 100 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت دستگاه‌های اجرایی که به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند درصد 100 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله سازمان ثبت احوال در سال 96 اعلام نموده است 30 دستگاه از شبکه ملی اطلاعات استفاده می کنند.
نسبت دستگاه‌های اجرایی که دارای درگاه (پرتال) امن و استانداردی هستند که الزامات کاربردپذیری (useability) در آنها رعایت شده است درصد 28 28 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 100 سازمان ثبت احوال در سال 96 ااین شاخص را 100 اعلام نموده است.