توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kohgilouyeh

6 کهگیلویه و بویراحمد

  • 713,052
  • 185,194
  • 1,625
  • متوسط
99 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
76 %
72 %
72 %
69 %
79 %
80 %
68 %
64 %

استان: 147,438

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 834,553

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 38,767

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 581,886

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار