توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khorasanjonoobi

6 خراسان جنوبی

  • 768,898
  • 223,338
  • 1,690
  • متوسط
90 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
52 %
72 %
57 %
69 %
76 %
80 %
48 %
64 %

استان: 296,122

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 857,224

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 95,912

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 552,753

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار