توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ilam

7 ایلام

  • 580,158
  • 158,728
  • 546
  • خوب
82 %
92 %
99 %
99 %
97 %
98 %
73 %
72 %
72 %
69 %
84 %
80 %
63 %
64 %

استان: 147,022

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 734,878

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 46,007

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 521,173

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار