توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

chaharmahal

6 چهارمحال و بختیاری

  • 947,763
  • 269,884
  • 687
  • متوسط
87 %
92 %
98 %
99 %
99 %
98 %
69 %
72 %
66 %
69 %
74 %
80 %
58 %
64 %

استان: 273,981

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,040,117

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 94,954

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 766,027

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار