توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

boushehr

7 بوشهر

  • 1,163,400
  • 314,512
  • 568
  • خوب
93 %
92 %
99 %
99 %
99 %
98 %
83 %
72 %
73 %
69 %
80 %
80 %
70 %
64 %

استان: 338,080

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,509,953

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 132,177

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 842,759

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار