توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

azarbaijansharghi

6 آذربایجان شرقی

  • 3,909,652
  • 1,220,964
  • 2,576
  • متوسط
85 %
92 %
99 %
99 %
98 %
98 %
65 %
72 %
65 %
69 %
79 %
80 %
57 %
64 %

استان: 1,655,375

کشور: 30,866,798

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 4,202,750

کشور: 90,356,402

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 580,470

کشور: 12,888,050

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 2,526,394

کشور: 60,053,827

تعداد مشترکین پهن باند سیار