توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

* شاخص IDI کشور بر اساس آخرين تغييرات متدولوژی IDI در سال 2015 محاسبه گردیده است. بر اساس این تغییرات، در زيرشاخص مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نشانگر «تعداد ميانگين سال‌هاي كامل‌شده‌ي آموزش جمعيت كشور» (Mean Years of Schooling) جايگزين نشانگر «نرخ باسوادي بزرگسال» (Adult Literacy Rate) شده است، به محض دريافت اطلاعات برش استانی اين نشانگر، شاخص IDI مجددا برای استان ها محاسبه و بروز رسانی می گردد.