فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت مدارسی که از رادیو برای کاربردهای آموزشی استفاده می‌کنند درصد 5.1 1393/6/30 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله
نسبت مدارسی که از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می‌کنند درصد 4.5 1393/6/30 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله
نسبت دانش‌آموز به رایانه آموزشی درصد 2.8 4.5 1396/11/20 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله 20 مقدار اعلام شده مربوط به سال تحصیلی 94-95 می باشد.
نسبت دانشجو به رایانه آموزشی (در مراکز ثابت) درصد 4.8 2.64 1396/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله 30
نسبت مراکز آموزش عالی دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی درصد 98 100 1393/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی یک‌ساله
نسبت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی درصد - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله
نسبت معلمانی که برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند درصد 0.9 47 1393/12/29 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله
نسبت استادانی که برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند درصد 64.34 1396/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله

عدد 64.34 درج شده مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد.

آمار اعلامی از وزارت آموزش و پرورش در سال 96 عدد 77 درصد بوده و به صورت تقریبی اعلام گردیده است.

نسبت معلمینی که می‌توانند دوره‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را آموزش دهند درصد 14.85 1396/10/30 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله

عدد درج شده مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد در بخش دولتی 14.85 و خصوصی 24.68 درصد می باشد.

درصد معامان دارای تحصیلات مرتبط با کامپیوتر توسط وزارت آموزش و پرورش 2.9 درصد در سال 96 اعلام گردیده است.

مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر رایانه درصد 72.70 1396/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله

عدد مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که در مراکز دولتی 72.70 و در مراکز خصوصی 21.03 درصد می باشد.

مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر اینترنت درصد 15.54 70 1396/11/20 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یک‌ساله

عدد درج شده مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد در بخش دولتی 5.12 درصد می باشد.

نسبت دروس ارائه‌شده به شیوه یادگیری الکترونیکی درصد 16.5 0.06 1396/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله عدد درج شده مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد در بخش دولتی 0.06 درصد و در بخش خصوصی 0.09 درصد می باشد.
نسبت مدارس دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی درصد 9.5 70 1396/11/20 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله آمار تقریبی و مربوط به سال تحصیلی 94-95 می باشد.