مقرون به صرفه بودن مقرون به صرفه بودن

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
سبد قيمت تلفن همراه درصد از GNI p.c 0.42 95/6/31 اتحاديه بين المللی مخابرات يک ساله
سبد قيمت پهن باند سيار (خطوط دائمی) درصد از GNI p.c 1.84 95/6/31 اتحاديه بين المللی مخابرات يک ساله
سبد قيمت تلفن ثابت درصد از GNI p.c 0.05 95/6/31 اتحاديه بين المللی مخابرات يک ساله
سبد قيمت پهن باند ثابت درصد از GNI p.c 0.88 95/6/31 اتحاديه بين المللی مخابرات يک ساله
شاخص سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Price Basket) - 0.52 95/12/29 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
شاخص رقابت در بخش تلفن و اینترنت (میزان آزادسازی در 19 گروه خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات) بين 0 تا 2 0.85 95/4/1 World Economic Forum يک ساله
متوسط هزينه های ساليانه هر خانوار در ارتباط با خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ريال 6236307 96/6/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
متوسط هزينه های ساليانه هر خانوار در ارتباط با تجهيزات فناوری اطلاعات و ارتباطات ريال 8053107 96/6/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله