دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

2013

  • تعداد صفحات:65
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

Results of the Survey on ICT Access and Use by Households and Individuals of Iran - 2013

انتشار یافته در: 1394

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image5

WSIS+10 High-Level Event 2014 Outcome Document: Forum Track

انتشار یافته در: June 2014

publishers-image4

High-Level Policy Statements

انتشار یافته در: June 2014