ثبت نام در دانشگاه ها ثبت نام در دانشگاه ها

عنوان شاخص: نسبت ثبت‌نام خالص در دوره سوم آموزش (دانشگاه ها)

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

19

آخرین وضعیت عملکردی

65.96

تاریخ بروزرسانی

2014

دستگاه مسئول

موسسه آمار يونسکو

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394

46