تحلیل روند توسعه ی فناوری تحلیل روند توسعه ی فناوری

تحلیل روند توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و جهان

 • مولفین:دکتر هادی شهریار شاه حسینی و مهندس علی حکیم جوادی، دکتر محمدرضا آیت الله زاده شیرازی، مهندس امیرحسین محب علی، مهندس مهرنوش انصاری
 • تعداد صفحات:521
 • زبان:فارسی
 • ناشر:انتشارات فرهنگیان
 • گروه:انتشارات نظام پایش
 • نوبت چاپ:اول
 • شمارگان:500 نسخه
 • شابک:4-6-95568-964-978
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

هرساله نهادهای بین المللی مراجع دانشی معتبری را در سطح جهان منتشر می کنند که حاوی مطالب ارزشمندی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه فاوا می باشد. نادیده گرفتن این گزارش ها، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از مجموعه ای تحلیل ها و توصیه های سیاستی و تجارب آموخته شده در سطح بین المللی محروم می سازد. به همین خاطر به عنوان بخشی از فعالیت های ظرفیت سازی فنی در حوزه نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بهره گیری از خدمات مشاورین خود، با اهداف ذیل تحلیل و بررسی برخی از مهمترین گزارش های بین المللی را در برنامه کار خود قرار داده است:

 • استخراج تعاریف و متدولوژی ها
 • شناسایی روندها در زمینه تعریف و تدوین شاخص‏های بین المللی
 • استخراج و ارائه توصیه های سیاستی براساس تحلیل های انجام شده به حوزه سیاستگذاری فاوای کشور
 • استخراج و تحلیل تجارب موفق و به روش ها
 • استخراج مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه فاوا در جهان
 • تحلیل و بررسی ایران و جایگاه ایران در منطقه و جهان از دیدگاه گزارش های بین المللی
 • انجام مطالعه تطبیقی از منظر شاخص های بین المللی

در تحلیل هایی که به انجام می رسد، علاوه بر نگاه دقیق تر به تحلیل های انجام شده در خود گزارش ها، براساس نیازهای سیاستی کشور، تحلیل های جدیدتری به گزارش افزوده می شود. در این تحلیل ها محور اصلی کشور ایران و بررسی دقیق تر کشور از منظر و دیدگاه گزارش بین المللی است. هدف از ارائه این سند، بررسی و تحلیل گزارش Measuring the Information Society ارائه شده توسط ITU در جدیدترین نسخه ارائه شده آن یعنی نسخه 2012 است. در این گزارش، پس از مقدمه، به معرفی گزارش Measuring the Information Society پرداخته می‏شود سپس به معرفی شاخص IDI می‏پردازیم. دربخش بعدی، تحلیل نتایج حاصل از بررسی سال 2012 ارائه می‏گردد، سپس به معرفی سبد بهای ICT (IPB) پرداخته می‏شود. در بخش‏های بعد به ترتیب مباحث مرتبط با سرمایه‏گذاری و کسب درآمد در ارتباطات و اندازه‏گیری ظرفیت ارتباطی ارائه می‏گردد. در انتهای گزارش نتیجه‏گیری، درس‏های آموخته شده از تحلیل گزارش و همچنین توصیه‏های سیاستی برای ایران تشریح می‏گردد.

انتشار یافته در: 1392

برخی دیگر از انتشارات