وضعیت توسعه فناوری وضعیت توسعه فناوری

وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه

  • مولفین:نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • تعداد صفحات:3
  • زبان:فارسی
  • ناشر:مولف
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در اين نشريه دو برگی، سعی شده است تا مقادير نشانگرهای مهم و کليدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محورهای مديريت منابع شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به فاوا، توسعه جامعه اطلاعاتی و دسترسی خانوارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص های بين المللی در سال 93 ارائه گردد. همچنين، در اين نشریه، برای اولين بار، محاسبه شکاف ديجيتال در کشور در سطح استانی براساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU IDI) ارائه گرديده است. اين نشریه، برای تمامی مخاطبینی که بخواهند در يک نگاه و به شکل خلاصه، با وضعيت نشانگرهای فاوا در ايران در سال 93 آشنا شوند، مفيد و کاربردی است.

انتشار یافته در: آذر ماه1393 -ویرایش 3

برخی دیگر از انتشارات