نسبت معلمین با توانایی آموزش دوره های فناوری اطلاعات نسبت معلمین با توانایی آموزش دوره های فناوری اطلاعات

عنوان شاخص: نسبت معلمینی که می‌توانند دوره‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را آموزش دهند

واحد اندازه گیری

درصد

آخرین وضعیت عملکردی

2.9

دستگاه مسئول

وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات