سمپوزیوم جهانی نشانگرها سمپوزیوم جهانی نشانگرها

مکان برگزاری: تفلیس، گرجستان

زمان برگزاری: الی 5 آذر ماه 1393

دوازدهمین سمپوزیوم جهانی نشانگرهای مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات از 24 تا 26 نوامبر 2014 معادل 3 تا 5 آذر ماه 1393 در شهر تفلیس گرجستان برگزار می گردد. این سمپوزیوم، توسط اداره توسعه مخابرات اتحادیه بین المللی مخابرات برگزار شده و توسط دولت گرجستان میزبانی می گردد. این سمپوزیوم که هر ساله برگزار می گردد، موقعیتی جهانی است که در طی آن موضوعات مرتبط با آمارهای بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اندازه گیری جامعه اطلاعاتی توسط ذی نفعان و خبرگان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این سمپوزیوم، گزارش بسیار کلیدی Measuring the Information Society 2014 برای اولین بار به حاضرین ارایه می گردد. در این گزارش، آخرین وضعیت رده بندی کشورها از منظر توسعه جامعه اطلاعاتی براساس ابزار محک زنی شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) ارایه خواهد شد. این گزارش، سطح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در 166 کشور جهان را بررسی و پیشرفت کشورها در دو سال گذشته را بررسی می نماید. این شاخص، مبتنی بر داده های رسمی دریافت شده از کشورها است و تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را پوشش می دهد.

در روز اول این سمپوزیوم، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مراکز آمار ملی، رؤسای سازمان های بین المللی، مدیران شرکت های خصوصی و اساتید دانشگاهی در مباحث سطح بالایی مهمترین موضوعات و روندهای حوزه فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. موضوعات مورد بحث در WTIS عبارتند از:

  • سخنرانی های کلیدی از سوی رهبران فناوری اطلاعات و ارتباطات از بخش دولتی و خصوصی
  • پنلی سطح بالا برای بحث در رابطه با موضوع داده های بزرگ (Big Data)
  • بحث در رابطه با نتایج فرآیند بازبینی WSIS+10 اهداف و شاخص های آتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • بحث در رابطه با منابع جدید داده ها، مانند فراهم کنندگان سرویس آنلاین
  • نشانگرهای جدید برای اندازه گیری سرویس های پیشرفته LTE و ارتباطات M2M
  • پیشرفت انجام شده در رابطه با اندازه گیری زباله های الکترونیکی و تجارت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • نتایج فعالیت دو گروه خبرگان، نشانگرهای مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (EGTI) و نشانگرهای استفاده خانوارها و افراد از فاوا برای تصویب در WTIS