خلاصه گزارش پایش جامعه اطلاعاتی خلاصه گزارش پایش جامعه اطلاعاتی

Executive Summary

book
  • مولفین:International Telecommunication Union – ITU
  • تعداد صفحات:41
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:مولف
  • گروه:انتشارات بین الملل
  • نوبت چاپ:اول
  • شابک:ISBN 978-92-61-15331-1
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

گزارش پایش جامعه اطلاعاتی یکی از گزارش های کلیدی اتحادیه بین المللی مخابرات است که از سال 2009 هرساله منتشر می شود. این گزارش، شامل داده های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای محک زنی بین المللی و شاخص مهم توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات (IDI) است. شاخص IDI توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات را در 166 کشور جهان نشان می دهد و پیشرفت صورت گرفته در کشورهای جهان در این حوزه را در سال گذشته مشخص می نماید. گزارش سال 2014 پایش جامعه اطلاعاتی، رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس شاخص IDI را با اهداف توسعه هزاره (MDG) نشان می دهد و به نوعی مشخص می کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند توانمندساز توسعه باشد. این گزارش، شامل نتایج سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IPB) و داده های قیمت پهن باند ثابت در بیش از 140 کشور دنیا است. تحلیل انجام گرفته برروی داده های قیمت نشان می دهد که بین مقرون به صرفگی، نابرابری در درآمدها، رقابت و قیمت رابطه ای وجود دارد. این گزارش، منابع داده ای جدیدی را برای اندازه گیری و پایش معرفی می-کند و به بررسی نقش احتمالی داده های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پایش و توسعه می-پردازد.

این گزارش، منبعی معتبر و قابل اطمینان از داده های جهانی و تحلیل در رابطه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است که توسط دولت ها، موسسات مالی و تحلیل گران بخش خصوصی در سراسر جهان مورداستفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

ششمین ویرایش این گزارش، طی مراسمی با حضور آقای ژائو دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات، آقای سانو رییس ITU-D، مقامات بلندپایه دولت گرجستان و نمایندگان کشورهای حاضر در سمپوزیوم بین المللی نشانگرهای مخابرات/فناوری اطلاعات و ارتباطات (WTIS 2014) در شهر تفلیس رونمایی گردید.

انتشار یافته در: November 2014