وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور از منظر آمار و ارقام در یک نگاه (1394)

  • مولفین:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • تعداد صفحات:3
  • زبان:فارسی
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در اين نشريه، سعی شده است تا مقادير نشانگرهای مهم و کليدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محورهای مديريت منابع شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به فاوا، توسعه جامعه اطلاعاتی و دسترسی و استفاده خانوارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص های بين المللی در سال 94 ارائه گردد. همچنين، در اين نشریه به محاسبه شکاف ديجيتال در کشور در سطح استانی براساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات ارائه گرديده است. اين نشریه، برای تمامی مخاطبینی که بخواهند در يک نگاه و به شکل خلاصه، با وضعيت نشانگرهای فاوا در ايران در سال 94 آشنا شوند، مفيد و کاربردی است.

انتشار یافته در: آذر 1394

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image5

WSIS+10 High-Level Event 2014 Outcome Document: Forum Track

انتشار یافته در: June 2014

publishers-image3

Manual for measuring e government

انتشار یافته در: 2014