ثبت نام در مدارس کشور ثبت نام در مدارس کشور

عنوان شاخص: نسبت ثبت‌نام خالص در دوره دوم آموزش (مدارس کشور)

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

77

آخرین وضعیت عملکردی

88.41

تاریخ بروزرسانی

2014

دستگاه مسئول

موسسه آمار يونسکو

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394

85