نمایش محتوا نمایش محتوا

تحلیل نتایج طرح آمارگیری

  • تعداد صفحات:223
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در تحلیل این نتایج سعی شده است تا برای هر نشانگر مدل های تحلیلی در نظر گرفته شده و نتایج حاصل بر مبنای مدل تحلیلی تدوین شده مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل نتایج آمارگیری های تخصصی و سرشماری ها، یکی از نیازهای اساسی کشور است که در مقطع کنونی که آغاز برنامه ششم توسعه است، می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بسیار مفید واقع گردد.

انتشار یافته در: اسفند ماه 1395