گزارش فناوری اطلاعات جهان گزارش فناوری اطلاعات جهان

گزارش فناوری اطلاعات جهان(سال 2015)

  • تعداد صفحات:261
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500
  • مجری طرح:نصرالله جهانگرد
  • تیم اجرایی:امیرحسین محب علی، علی یزدیان ورجانی، پریناز مالک تبریزی، صبا حسینیون
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات در کشور، با درک اهمیت این موضوع نسبت به پیگیری روند ارزیابی شاخصهای فناوری اطلاعات در کشور و ظرفیت سازی فنی در راستای ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی‌های مجامع بین المللی مرتبط اقدام می نماید . به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شده است. سنجش وضعیت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف جهان یکی از مهمترین فعالیتهای مجامع بین‌المللی مرجع این حوزه نظیر اتحادیه جهانی مخابرات ITU و مجمع جهانی اقتصاد WEF می باشد. بر اساس شاخص‌های ارزیابی که مبنای رتبه‌بندی کشورها از منظر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، کشورها تلاش میکنند تا با اجرای برنامه های کلان در این حوزه نسبت به ارتقاء وضعیت کشورشان در این زمینه اقدام نمایند.

انتشار یافته در: مرداد 1394

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image5

پایش جامعه اطلاعاتی ایران

انتشار یافته در: مرداد ماه 1393