نمایش محتوا نمایش محتوا

پایش جامعه اطلاعاتی ایران

  • تعداد صفحات:118
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

این گزارش بر اساس مقادیر احصا شده برای نشانگرهای کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات به تحلیلی از وضعیت عرضه و تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1395 می پردازد.

انتشار یافته در اردیبهشت ماه 1396