خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

درگاه شناسنامه خدمت
ارزیابی و اعتباربخشی متقاضیان فعالیت در حوزه آموزشی، مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
درگاه واحد دولت هوشمند و درکاه های استانی
پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
پست الکترونیک بومی

تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات

کد : 13061400000

ثبت شناسه شیء
درگاه های اطلاع رسانی دولت و زیرساخت دسترسی آزاد به اطلاعات

صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات(ارم)

کد : 13061401000

زیرساخت تبادل اطلاعات و استعلامات دولت
مدیریت آدرس های Ip و شماره های AS
مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای(مرکز ماهر)
توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا
آموزش و اطلاع‌رساني دولت الكترونيكي
چهارچوب ملی تعامل پذیری دولت و معماری سازمانی
كارپوشه ملي ايرانيان

مديريت فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي

کد : 13061402000

مرورگر بومی ساینا  
پایش اتصال به شبکه ملی اطلاعات  
درگاه گروه مطالعات امنیت  
درگاه ارائه خدمات مرکز داده  
درگاه اطلاع رسانی گذر به IPV6  
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت  
سامانه دفتر ثبت امضای الکترونیک  
اداره كل حمايت از توسعه نرم افزارهاي كاربردي بومي و محتواي شبكه