شاخص آمادگی شبکه ای WEF 2016 (NRI) شاخص آمادگی شبکه ای WEF 2016 (NRI)

شاخص آمادگی شبکه ای WEF 2016 (NRI)

محور رتبه 2104 امتياز 2014 رتبه 2015 امتیاز 2015
زیر شاخص محیط در ایران (رتبه 82 و امتیاز 3.9)
محيط سياسی و رگولاتوری 86 3.53 91 3.5
محيط کسب و کار و نوآوری 86 4.04 76 4.2
زیر شاخص آمادگی در ایران (رتبه 83 و امتیاز 4.6)
زیرساخت و محتوی ديجيتال 103 3.14 101 3
مقرون به صرفه بودن 118 3.74 37 6
مهارت ها 85 4.73 80 4.8
زیر شاخص استفاده در ایران (رتبه 99 و امتیاز 3.3)
استفاده افراد 111 2.39 90 3.3
استفاده کسب و کارها 129 3 126 3.1
استفاده دولت 91 3.76 93 3.5
زیر شاخص تاثير در ایران (رتبه 102 و امتیاز 3.2)
تاثير اقتصادی 114 2.77 100 2.9
تاثير اجتماعی 105 3.17 101 3.5

مقایسه روند رشد شاخص شاخص آمادگی شبکه ای ایران و کشورهای برتر در بازه سال های 2011 - 2015