تحلیلی بر وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و ایران تحلیلی بر وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و ایران

تحلیلی بر وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و ایران

  • تعداد صفحات:138
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

این گزارش یکی از گزارش های مفیدی است که بر اساس تحلیل اطلاعات ارائه شده در آن می توان به راه کارها، سیاست ها و اقدامات مفیدی در رابطه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس تجارب کشورهای دیگر دست یافت.

انتشار یافته در اسفند ماه 1396