سنجش اطلاعات جامعه ایران سنجش اطلاعات جامعه ایران

MEASURING THE INFORMATION SOCIETY OF IRAN 2015

  • تعداد صفحات:48
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • شمارگان:500
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

Measuring The Information Society Of Iran In 2015

انتشار یافته در: 2015

برخی دیگر از انتشارات