نسبت استادان آموزش دیده با بهره گیری از فناوری اطلاعات نسبت استادان آموزش دیده با بهره گیری از فناوری اطلاعات

عنوان شاخص: نسبت استادانی که برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند

واحد اندازه گیری

درصد

آخرین وضعیت عملکردی

-

تاریخ بروزرسانی

1394/9/30

دستگاه مسئول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات