گزارش فناوری اطلاعات گزارش فناوری اطلاعات

Global Information Technology Report 2015

  • تعداد صفحات:381
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

The Global Information Technology Report 2015

انتشار یافته در: 2015