انجمن اینترنت انجمن اینترنت

Internet Society Global Internet Report 2014: Open and Sustainable Access for All

  • مولفین:Internet Society
  • تعداد صفحات:144
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:Internet Society
  • گروه:انتشارات بین المللی
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

انجمن اینترنت (Internet Society)، سازمانی غیرانتفاعی و جهانی است که در سال 1992 با هدف رهبری در حوزه استانداردهای مرتبط با اینترنت، توسعه و سیاستگذاری برای اینترنت تاسیس شده است. چشم انداز این انجمن "اینترنت برای همه" است. این گزارش، اولین گزارش این انجمن در مجموعه گزارش هایی است که پیشرفت اینترنت را در دنیا نشان می دهد و اصولی که رشد پایدار اینترنت را تضمین می کنند، تبیین می نماید.

این گزارش، برروی “اینترنت باز پایدار” (Open Sustainable Internet)تمرکز دارد. در این گزارش، معنی این مفهوم، مزایای آن ، چگونگی دستیابی به آن، موانع و چالش های دستیابی به اینترنت باز و پایدار و چگونگی غلبه براین مشکلات را توضیح می دهد. در این گزارش با اتکا به گرافیک و با استفاده از نشانگرهای متنوعی دیدگاه همه جانبه و یکپارچه به اینترنت و پیشرفت آن در جهان ارائه شده است و از این منظر، مطالعه این گزارش بسیار جذاب و آموزنده است.

انتشار یافته در: 2014

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image4

نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران

انتشار یافته در: اسفند ماه 1393

publishers-image3

Manual for measuring e government

انتشار یافته در: 2014