اتحادیه بین المللی مخابرات اتحادیه بین المللی مخابرات

ITU Telecom World 2014 :The Outcomes, Future in focus

  • مولفین:ITU
  • تعداد صفحات:52
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:ITU
  • گروه:انتشارات بین المللی
  • نوبت چاپ:اول
  • سال انتشار:March 2015
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

ITU Telecom World 2014 که در روزهای 7 تا 10 دسامبر 2014 مقارن با 16 تا 19 آذرماه 1393 توسط اتحادیه بین المللی مخابرات در دوحه قطر برگزار گرديد، تغییرات بنیادین در حال ایجاد تحول در کل صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکوسیستم، و جهان را مورد بررسی قرار داد.

اين گزارش، نتيجه تحليل دقيق بيش از 45 جلسه، سخنرانی کلیدي، ميزگرد و کارگاه در ITU Telecom World 2014 است. در اين مباحث، بهترين رهبران فناوری اطلاعات و ارتباطات از بخش¬های عمومی، دولتی، دانشگاهی، سازمان های غيرانتفاعی و مشاوره گردهم آمدند تا در رابطه با آينده کسب و کارها، صنعت و جوامع با توجه به تحولات بنيادين در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با يکديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند. از اين مباحث، دو يافته اصلی حاصل شد: نياز به مدل های کسب و کار، برنامه های کاربردی و تفکر نوآورانه جدید برای بهره گیری از فرصت های حاصل و اهميت کليدی همکاری، هماهنگی، و خلق مشترک ميان مرزهای بين المللی، صنعت، وزارت خانه ای و بخش های مختلف اقتصادی برای محقق ساختن بهتر و سريعتر اين فرصت ها. شرکت های کوچک و متوسط، شتاب دهنده ها، هاب ها و مراکز رشد پيشرو در نوآوری صنعت هستند.

اين گزارش به نتايج حاصل اشاره می کند، مراجعی را برای مطالعه بيشتر معرفی می نمايد و خطوط کلی بحث در ITU Telecom World 2015 در بوداپست مجارستان را مشخص می نمايد.

انتشار یافته در: 2015