جامعه اطلاعاتی ایران جامعه اطلاعاتی ایران

Measuring the information society of Iran 2014

  • مولفین:امیرحسین محبعلی، مهرنوش اهوازی، محمدرضا آيت اله زاده شیرازی، علی يزديان ورجانی
  • تعداد صفحات:29
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:مولف
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
  • شابک:978-600-04-1264-7
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

به منظور ارائه تصويری دقيق و درست از وضعيت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای بين المللی و ارتقاء جايگاه ايران در رده بندی های بين المللی مرتبط، لازم است تا گزارش های متنوعی از توسعه کشور در اين حوزه به زبان های ديگر به خصوص زبان انگليسی منتشر و در دسترس مخاطبين بين المللی قرار گیرد. گزارش حاضر که به ابتکار مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت پرورش داده ها تدوين شده است، اولين گزارش خروجی نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به زبان انگليسی است. در اين گزارش، بعد از توضيحی در رابطه با ايران و مشخصات عمومی کشور، وضعيت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور براساس آمارها و داده های ثبتی مورداستفاده در مراجع بين المللی گزارش گرديده است. سپس، وضعيت ايران از منظر شاخص ITU IDI، شاخص توسعه دولت الکترونيک، نشانگرهای مرتبط با اهداف WSIS، و شاخص آمادگی شبکه های WEF توضيح داده شده است.

انتشار یافته در: 1393