سازمان فناوری اطلاعات ایران

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 97 - 98

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1400
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
ضریب نفوذ کاربران اینترنت - (6 سال به بالا)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
ضریب نفوذ کاربران رایانه (6 سال به بالا)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
ضریب نفوذ تلفن همراه (6 سال به بالا)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
مشترکین پهن باند ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت به تفکیک سرعت
درصد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
مشترکین پهن باند سیار به ازای هر 100نفر جمعیت به تفکیک سرعت
درصد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سه ماهه
ضریب نفوذ مشترکین پهن باند(ثابت و سیار)
درصد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
نسبت کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی شرکت می‌کنند (6 سال به بالا)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله