سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در احکام برنامه ششم توسعه - پایش سال 97 - 98

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1400
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده بخش ارتباطات
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه اشتغال در بخش ارتباطات
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش ارتباطات
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
میزان پیشرفت توسعه و تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
درصد
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یک ساله
نسبت برگزاری مناقصات و انجام معاملات از طریق سامانه ستاد به کل معاملات دولت(به جز معاملات محرمانه)
درصد
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یک ساله
نسبت دستگاه های اجرایی که در سامانه سادا ثبت اموال و دارایی انجام داده اند به کل دستگاه های اجرایی
درصد
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
میزان دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی
درصد
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
یک ساله
تعداد سامانه های نظارتی برخط به منظور پیشگیری از تخلفات در نظام بانکی
تعداد
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
یک ساله
نسبت دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط (نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن) برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کل استعلام های مورد نیاز
درصد
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
یک ساله
ارتقاء رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری در منطقه چشم انداز
رتبه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
ارتقاء رتبه کشور در شاخص حقوق مالکیت در منطقه چشم انداز
رتبه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
ارتقاء رتبه کشور در شاخص کسب و کار در منطقه چشم انداز
رتبه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
میزان ­پیشرفت ایجاد و بهره برداری سامانه ثبت حقوق و مزایا
درصد
سازمان اداری و استخدامی کشور
یک ساله
سطح پوشش نقشه های حد نگاری (کاداستر) منابع طبیعی
هکتار
سازمان حفاظت محیط زیست
یک ساله
توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی و زیر ساخت های مورد نیاز
درصد
وزارت راه و شهرسازی
یک ساله
میزان مشارکت دستگاه های اجرایی در به اشتراک گذاری داده های مکانی
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خدمات الکترونیکی شده دستگاه های اجرایی به کل خدمات با قابلیت الکترونیکی
درصد
سازمان اداری و استخدامی کشور
یک ساله
نسبت خدمات دستگاه‌های اجرایی که حداقل در یکی از دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی ارائه می گردند به کل خدمات قابل واگذاری
درصد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
درصد پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز در دستگاه های اجرایی به کل استعلام های مورد نیاز در دستگاه های اجرایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
رتبه زیر شاخص دسترسی در شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در منطقه
رتبه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
رتبه کشور در شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)
رتبه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)
رتبه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
افزایش مراجعه افراد به سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات دستگاه‌های اجرایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت افزایش معاملات و تجارت کالا و خدمات الکترونیکی
درصد
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یک ساله
نسبت مدارس دارای دسترسی به خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌کل مدارس شهرهای زیر بیست هزار نفر ،روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت پرونده‌های فعال ثبت‌شده در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان به جمعیت کل کشور
درصد
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
شش ماهه
نسبت افراد دارای پرونده‌های الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی به جمعیت کل کشور
درصد
وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی
شش ماهه
پیشرفت سامانه پدافند رایانیکی(سایبری)
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
تعداد دوره‌های آموزشی رایانیکی(سایبری) برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی
تعداد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به‌کل اوراق ابلاغی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
نسبت پرونده‌های بایگانی الکترونیکی به‌کل پرونده‌های بایگانی در حوزه حقوقی و قضایی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری(کاداستری) به‌کل اسناد
درصد
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک به‌کل استعلامات
درصد
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
نسبت ثبت الکترونیکی فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به‌کل معاملات
درصد
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
درصد رشد الکترونیکی نمودن فرآیند دادرسی پرونده‌های قضایی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
تعداد پرونده‌های راکد الکترونیکی شده
تعداد
قوه قضاییه
یک ساله
تعداد پرونده‌های ثبتی الکترونیکی شده
تعداد
قوه قضاییه
یک ساله
میزان پیشرفت پایگاه ملی اسناد و املاک کشور
درصد
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
درصد راه‌اندازی و ساماندهی دفاتر املاک به‌صورت الکترونیکی و برخط
درصد
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
درصد راه‌اندازی سامانه بازرسی کارآمد کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
درصد راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی باقابلیت استعلام برخط
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
امکان دسترسی برخط سامانه متمرکز قوه قضاییه به بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی (در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم)
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
تعداد سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی متصل به درگاه الکترونیکی قوه قضاییه
تعداد
قوه قضاییه
یک ساله