سازمان فناوری اطلاعات ایران

زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 97 - 98

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1400
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
پهنای باند اینترنت بین‌الملل استفاده شده
گیگابیت بر ثانیه
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل با قابلیت استفاده/ تجهیز شده
گیگابیت بر ثانیه
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
پهنای باند اینترنت داخلی
گیگابیت بر ثانیه
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
ظرفیت ترانزیت دیتای عبوری از کشور
ترابیت بر ثانیه
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
میزان توسعه شبکه فیبر نوری
کیلومتر
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
ظرفیت ذخیره سازی محتوی در فضای ابری
پتابایت
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
تعداد مراکز داده امن و پایدار
مرکز
سازمان فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه