سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص جهانی آمادگی تجارت الکترونیک در سال 2018

رتبه ایران در سال 2018

77

نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می کنند


نسبت افرادی که دارای کارت اعتباری هستند (15 سال به بالا)


ایمن سازی سرور های اینترنت به ازای هر 1 میلیون نفر (نرمال شده، 2014)


امتیاز قابلیت اطمینان پستی محاسبه شده توسط UPU