فاوا و توسعه ی بخش خصوصی فاوا و توسعه ی بخش خصوصی

فاوا و توسعه ی بخش خصوصی

  • مولفین:دکتر هادی شهریار شاه حسینی، مهندس امیرحسین محب علی، مهندس مرتضی ملاجعفری، مهندس مهرنوش اهوازی
  • تعداد صفحات:186
  • زبان:فارسی
  • ناشر:انتشارات فرهنگیان
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
  • شابک:6-2-95568-964-978
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

این کتاب، ترجمه ای است از گزارش Information Economy Report 2011 که توسط آنکتاد منتشر و توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به زبان فارسی ترجمه و منشتر گردیده است.

شماره ی این سال گزارش اقتصاد اطلاعات به برجسته سازی نقش فاوا در توسعه ی بخش خصوصی می پردازد و در تلاش است تا بین سیاست گذاران فاوا و توسعه ی بخش خصوصی ارتباط برقرار کند.

سازمان ملل اهمیت بسزایی برای یک بخش خصوصی که پویا و از لحاظ اجتماعی مسئول باشد، قائل است تا از طریق آن بتوان به پیشرفت های قابل دوام و اهداف توسعه هزاره دست پیدا کرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی منصفانه، توسعه ی بخش خصوصی ضروری است و کشورهای عضو فعالانه به دنبال ایجاد بنگاه هایی می باشند که بتوانند اشتغال زایی کنند، دست مزدها و تولید را افزایش دهن، باعث گسترش اقتصاد شوند و برای دولت سود کسب کنند. چالش پیش روی ما تسریع بخشیدن به این توسعه و اطمینان از این مسئله است که تلاش های ما به ویژه برای قشر بی بضاعت و آسیب پذیر جامعه سودمند باشد.

گزارش اقتصاد اطلاعات 2011 چهار بخش که درآن ها تعامل فاوا و توسعه ی بخش خصوصی بسیار تاثیر گزار می باشد را مشخص می کند: تقویت نقش بخش خصوصی در گسترش زیرساخت ها و خدمات فاوا؛ مهیا کردن شرایط استفاده از فاوا در بنگاه ها؛ ارتقاء بخش فاوا و بهینه کردن استفاده از فاوا در مداخلات گوناگون عمومی که درصدد رشد توسعه ی بخش خصوصی هستند.اگر چه هم اکنون برخی از کشور ها از ارتباط نزدیک میان فاوا و توسعه بخش خصوصی سود می برند، اما برای تبدیل کردن فاوا به نیرویی قوی برای بهبود رقابت در بخش خصوصی، می توان فراتر عمل کرد. این چالش های پیش روی سیاست ها را باید به سرعت بررسی نمود. اطلاعات، تحلیل و پیشنهادات این گزارش راه را برای استفاده کامل از ظرفیت های فاوا در جهت توسعه ی بخش خصوصی نشان می دهد.

انتشار یافته در: 1392