شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (توسعه جامعه اطلاعاتی ایران)

  • مولفین:امیرحسین محب علی، محمدرضا آیت ا... زاده شیرازی، علی یزدیان ورجانی، پریناز مالک تبریزی، صبا حسینیون، فریبا حسنی، بهزاد خوش لهجه، شیلا فتاحی
  • تعداد صفحات:79
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • ناشر:دانشگاه تربیت مدرس
  • ویرایش:دوم
  • نوبت چاپ :اول
  • شمارگان:500
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در طی سال های گذشته، ارکان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شکل داده و با توجه به الزامات قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه، با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تدوین نموده است.

نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، فرآیندهای لازم، نهاد راهبری وزیر ساخت های حقوقی، فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوکار های لازم به منظور تعامل با نهاد های بین المللی است.

انتشار یافته در: فروردین ماه 1394

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image5

WSIS+10 High-Level Event 2014 Outcome Document: Forum Track

انتشار یافته در: June 2014

publishers-image5

گزارش فناوری اطلاعات جهان(سال 2015)

انتشار یافته در: مرداد 1394

publishers-image5

Measuring the information society of Iran 2014

انتشار یافته در: 1393