آمار و ارقام فاوا آمار و ارقام فاوا

آمار و ارقام فاوا (جهان در سال 2013 میلادی)

  • مولفین:دانشگاه علم و صنعت ایران به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • تعداد صفحات:8
  • زبان:فارسی
  • ناشر:مولف
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در این گزارش خلاصه، براساس نشانگرهای کلیدی مانند تعداد مشترکین موبایل، تعداد مشترکین پهن باند سیار و ثابت، تعداد کاربران اینترنت، نشانگرهای دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطت و غیره، روند به کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان نشان داده شده است.

انتشار یافته در: 1392

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image1

وضعیت پهن باند در جهان (2014)

انتشار یافته در: اردیبهشت ماه 1394