شاخص سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس گزارش سال 2015 شاخص سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس گزارش سال 2015

شاخص سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس گزارش سال 2015

نشانگر سال 2013 سال 2014
سبد هزینه تلفن ثابت
درصدی از GNI P.C 0.03 0.05
دلار 0.12 0.25
$PPP 0.26 0.76
GNI P.C (دلار) 5780 5574
سبد هزینه تلفن همراه
درصدی از GNI P.C 0.46 0.42
دلار 2.23 18.02
$PPP 4.79 16.39
GNI P.C (دلار) 5780 47203
سبد هزینه پهن باند ثابت
درصدی از GNI P.C 1.24 0.88
دلار 5.97 4.24
$PPP 12.84 12.84
GNI P.C (دلار) 5780 5774
سبد هزینه پهن باند سیار اعتباری بر اساس گوشی تلفن (500 مگا بایت)
درصدی از GNI P.C 2.37 1.84
دلار 11.4 8.87
$PPP 24.52 26.85
GNI P.C (دلار) 5780 5774
سبد هزینه پهن باند سیار دائمی بر اساس کامپیوتر (1 گیگا بایت)
درصدی از GNI P.C 20.18 1.84
دلار 97.21 8.87
$PPP 208.98 26.85
GNI P.C (دلار) 5780 5774